IIKA keskus tervitab teid kogu südamest enesearengu blogiga tutvumisel ning väljendab rahulolu, et ka teie soovite arendada endas uinunud sisemisi jõude ja neid võimalikult tõhusalt kasutada. Olles otsustanud asuda ennast täiendama just nimelt enesearengu valdkonnas, liigute õnneliku ja eduka tuleviku poole.

Eneseareng on ennekõike isiksuse arendamise vahend, mis vallandab kõik psüühilised ja vaimsed jõud, vabastab eelarvamustest, kompleksidest, alaväärsuse aistingust, negatiivsetest emotsioonidest ja psühhosomaatilistest haigustest.

See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus.

Puidust teerada looduses

Niisugune areng avab võimaluse realiseerida selliseid nähtusi nagu telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, vaimne enesetervendamine ja teised. Kuid need on olemuselt põhiliselt teisejärgulised ja jäävad seepärast esimestes loengutes põhjalikumalt käsitlemata.

Blogi esimestes peatükkides pööratakse peamist tähelepanu spetsiaalsetele hingamis-, meditatsiooni-, enesesisendus- ja kujutlusharjutustele, mis harmoniseerivad teie organismi. Teie teadvus avardub sedavõrd, et võite avaldada mis tahes soovitud mõju oma vaimule, kehale ja ümbritsevale maailmale.

Teoreetiline osa süvendab igas suunas ka teie üldisi teadmisi. Blogis käsitletud teemad on seotud kõigi teadusvaldkondadega, olgu see siis bioloogia, psühholoogia, füüsika, keemia või astronoomia, sest käsitleb mitte „üleloomulikke“ (kõik kõiksuses toimuv on loomulik), vaid loodusjõude, mida skolastilises teaduses ei ole enamasti veel uuritud.

Toimetus:

IIKA keskus/IIKA Eesti OÜ

Toimetus asub

Tornimäe 7-67, 10145 Tallin, Eesti Vabariik

IIKA keskuse koduleht

www.iika.ee