IIKA keskus tervitab teid kogu südamest enesearengu blogiga tutvumisel ning väljendab rahulolu, et ka teie soovite arendada endas uinunud sisemisi jõude ja neid võimalikult tõhusalt kasutada. Olles otsustanud asuda ennast täiendama just nimelt enesearengu valdkonnas, liigute õnneliku ja eduka tuleviku poole.

Eneseareng on ennekõike isiksuse arendamise vahend, mis vallandab kõik psüühilised ja vaimsed jõud, vabastab eelarvamustest, kompleksidest, alaväärsuse aistingust, negatiivsetest emotsioonidest ja psühhosomaatilistest haigustest.

See on tee, mida mööda minnes saavutate enesekindluse, moraalse ja füüsilise elujõu, positiivse ellusuhtumise, see tee garanteerib õnne ja edu elus.

Puidust teerada looduses

Niisugune areng avab võimaluse realiseerida selliseid nähtusi nagu telepaatia, selgeltnägemine, psühhokinees, vaimne enesetervendamine ja teised. Kuid need on olemuselt põhiliselt teisejärgulised ja jäävad seepärast esimestes loengutes põhjalikumalt käsitlemata.

Blogi esimestes peatükkides pööratakse peamist tähelepanu spetsiaalsetele hingamis-, meditatsiooni-, enesesisendus- ja kujutlusharjutustele, mis harmoniseerivad teie organismi. Teie teadvus avardub sedavõrd, et võite avaldada mis tahes soovitud mõju oma vaimule, kehale ja ümbritsevale maailmale.

Teoreetiline osa süvendab igas suunas ka teie üldisi teadmisi. Blogis käsitletud teemad on seotud kõigi teadusvaldkondadega, olgu see siis bioloogia, psühholoogia, füüsika, keemia või astronoomia, sest käsitleb mitte „üleloomulikke“ (kõik kõiksuses toimuv on loomulik), vaid loodusjõude, mida skolastilises teaduses ei ole enamasti veel uuritud.

Blogi

5. Peatüki harjutused

Harjutus 5.1: Chakranägemine (1)  Põhiharjutus Eesmärk: Inimese käe visuaalne tajumine südamechakra kaudu. Toime: Ergutame südamechakra seisundisse, milles oleme võimelised registreerima käest kiirguvaid kosmilise energia kvante. Niiviisi tekitatud impulsid saadetakse nadi kaudu ajutüvesse ja muudetakse seal Read more…

5. Peatükk – Keskendumine

Eessõna Käesolevas loengus jätkame väliste abivahendite teemat, käsitledes keskendumise objekte ja tehnilisi abivahendeid. Keskendumise objektid iseenesest ei oma paranormaalset jõudu, kuid neil on selgeltnägemise võime arendamisel otsustav tähtsus. Harjutused keskendumisprillidega muudavad silma võrkkesta kollatähni tundlikumaks Read more…

4. Peatüki harjutused

Harjutused Teoreetiline materjal ei lange alati kokku harjutustega, mis on meie järjepidevaks vaimseks arenguks vajalikud, seepärast käsitleme praktilises osas esitatud harjutuste mõtet ja eesmärke eraldi. Harjutus 4.1 on abistav harjutus, mis demonstreerib meile lihtsalt juba Read more…

Toimetus:

IIKA keskus/IIKA Eesti OÜ

Toimetus asub

Tornimäe 7-67, 10145 Tallin, Eesti Vabariik

IIKA keskuse koduleht

www.iika.ee