Harjutus 2.1: Esimene teadvuse aste

Põhiharjutus

Eesmärk: Meditatiivne ettevalmistus teiseks teadvuse astmeks.

Toime: Sõna monotoonsuse abil harmoneerime motoorsed keskused ja amügdala, nii raugevad kõik ärritused ja emotsioonid.

Seda harjutust ei sobi teha kohe pärast sööki või ravimite manustamist, kõige parem on harjutada pärast ärkamist või veidi enne magamaminekut. Ruum, kus harjutate, peab olema küllaltki vaikne, mitte miski ei tohi teid segada. Eelistatav on mahe valgustus.

Harjutuse kulg: Istume mugavasse tugitooli ja lõdvestume. Seejärel hingame pikalt ja sügavalt sisse, mõeldes samal ajal sõnale „sisse“. Me ei jää hinge kinni hoidma, vaid hingame kohe välja, mõeldes samal ajal sõnale „välja“.

Pärast esimest sügavat sisse- ja väljahingamist ei juhi me hingamist enam teadlikult, see kulgeb loomupäraselt. Kuid mõtleme siiski iga sissehingamise ajal sõnale „sisse“ ja väljahingamise ajal sõnale „välja“.

Võime selle meditatiivse hingamise ajal venitada mõttes helisid nii, et kogu meditatsiooni kestel kõlaks meie peas meeldival venitatud toonil „s-s-i-i-s-s-s-s-e-e-e“ või „v-v-ä-ä-l-l-j-j-a-a-a“.

Me ei mõtle kogu meditatsiooni kestel sellest, kas teeme harjutust õigesti. Kui unustame mõelda „sisse“ või „välja“ sellepärast, et meie mõtted kaldusid kõrvale, siis võime järgmise sissehingamise algul hakata uuesti neile sõnadele mõtlema. Kui need sõnad hakkavad väga pikkamisi hääbuma ja me tunnetame ainult hingamist, on meie harjutuse eesmärk täidetud: oleme muutunud rahulikumaks.

Sõnad on siin vajalikud selleks, et koondada tähelepanu hingamisele: meditatsiooni rahulikumates faasides, kui me sõnu enam ei vaja, „kaovad“ need ise. Kuid me ei tohi sattuda eksiteele ega jääda ootama sõnade kadumist: need kaovad ise, kui on õige aeg.

Harjutuse kestus: Mediteerime niiviisi igal hommikul ja õhtul 20 minutit.

Tsükli kestus: Selle harjutuse minimaalne kestus on kaks nädalat. Samuti teeme seda harjutust siis, kui soovime saavutada teadvuse teist, kolmandat ja neljandat astet. Seda harjutust võib soovitada ka lihtsalt rahunemiseks.

Harjutus 2.2: Teine teadvuse aste

Põhiharjutus

Harjutuse eesmärk: Keha lõdvestamine ja harmoneerimine vaba kosmilise energia võnkumistega.

Toime: Keha võnkumiste ühtlustamine vaba kosmilise energia võngetega valmistab meid ette ümbritseva maailma paranormaalseks mõjutamiseks, sest vajame selleks kandva meediumkeskkonnana vaba kosmilist energiat. Keha võnkumiste harmoneerimine vabastab lisaks meie aju motoorsed keskused koormusest ja viib järk-järgult selleni, et me ei tunneta enam oma keha.

Ettevalmistav harjutus: Heidame mugavalt diivanile või voodile ja süüvime esimesse teadvuse astmesse (harjutus 2.1). Kui on saabunud täielik rahu (on kadunud mõtted ning sõnad „sisse“ ja „välja“), alustame süüvimist teadvuse teise astmesse.

Põhiharjutus: Jäädes lamavasse asendisse, lubame oma kehal täielikult „langeda“: lõdvestame seda nii, kuidas vähegi suudame. Selleks kontrollime igat üksikut lihasterühma, keha iga piirkonda eraldi ja lõdvestame neid järgmiselt.

Lõdvestame täielikult parema pöidla … vasaku pöidla (suuname oma mõtted vastavatele kehaosadele ja laseme neil „kaasa rännata“) …parema nimetissõrme … vasaku nimetissõrme … parema keskmise sõrme … vasaku keskmise sõrme … parema nimetu sõrme … vasaku nimetu parema sõrme … vasaku väikese sõrme … parema … kogu vasak käelaba on lõdvestunud … kogu parem käelaba … kogu vasak käsi … kogu parem käsi …

Parem jalalaba on lõdvestunud … vasak jalalaba … parem jalg … vasak … pea … nägu … (nägu peab olema tõepoolest lõdvestunud) … kael … kukal … rind … selg … alakõht … neerude piirkond … puusad …

Kogu me keha on lõdvestunud … kõik elundid … lihased ja kõõlused … luud ja seljaaju … veri ja veresooned … närvid … näärmed … süda … aju … (südant ja aju lõdvestame veel korra ning teeme seda eriti hoolikalt) …

Kõik meie keha rakud on lõdvestunud … need harmoneeruvad vaba kosmilise energia võnkumistega.

Harjutuse võib lugeda edukalt sooritatuks, kui tunneme kehaosades, millele on parajasti suunatud meie mõtted, soojust ja raskust.

Harjutuse kestus: Seda lõdvestavat harjutust teeme iga päev üks või kaks korda pärast ärkamist või enne magamaminekut. Teeme harjutust nii kaua, kuni me oma keha enam ei tunneta.

Tsükli kestus: Lõdvestame oma materiaalset keha iga päev vähemalt kolme nädala kestel nii, nagu näites kirjeldatud.

Harjutus 2.3: Kolmas teadvuse aste 

Põhiharjutus

Harjutuse eesmärk: Teadvuse tühjendamine saabuva informatsiooni blokeerimise teel.

Toime: Üheainsa sõna pideva kordamise tulemusena täitub kogu meie teadvus sellega nii, et informatsioonile ümbritsevast maailmast ja materiaalsest kehast ei jätku enam ruumi. Niisugune teadvuse blokeering viib selleni, et me kaotame ümbritseva maailma taju. Meie keha, emotsioonid ja teadvus vabanevad mõtteprotsesside tarbeks, mida õpime tundma hiljem.

Harjutuse kulg:  Kui oleme ära õppinud sisenema teadvuse kahte esimesse astmesse, võtame käsile teadvuse kolmanda astme.

Selleks on meile vaja mantrat ehk sõna, millele täielikult keskenduda. Võime kasutada allpool esitatud sõnu või valida ise sõna, mis peab kõlama kaunilt. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada emotsionaalselt „laetud“ sõna, samuti sõnu, mis tekitavad tugevaid assotsiatsioone või ärritust. Sõna peab hakkama meie teadvuses kõlama ja tekitama sundimatu rahu tunde. Kui sõna on ebatavaline või salapärane, aitab see veelgi paremini teadvust argipäevamõtetest ja muredest vabastada.

Kui soovime lähedasele inimesele rääkida oma mantrast, peame olema veendunud, et ta suhtub sellesse lugupidavalt ega hakka selle üle naerma. Meie endi jaoks omandab see mantra ajapikku erilise tähenduse ja lubab igal ajal teadvuse vabastada.

Kordame iga järgnevat mantrat mõttes või vaikse häälega, et valida neist välja meie jaoks kõige meeldivamalt ja rahustavamalt kõlav:

Maa-ilm / Ra-hu / Ru-um / Ah-nam / Shi-rim / Ra-ma.

Kui mitte ükski neist sõnadest ei tundu teile lähedasena, leidke ise endale sobiv sõna.

Kui oleme leidnud endale mantra, võtame mugavalt istet. Peatame pilgu meeldival objektil, näiteks toataimel, ja lausume valjusti mantrat. Kordame mantrat rütmiliselt ja monotoonselt, tunneme seda tehes naudingut. Me mängime mantraga, eksperimenteerime selle kõlaga, end pehmelt mantra rütmis edasi-tagasi kiigutades. Mantrat pidevalt korrates vaigistame järk-järgult häält, kuni see muutub vaikseks sosinaks.

Seejärel lõpetame täielikult mantra kuuldava lausumise, suleme silmad ja jääme kuulama, kuidas mantra meie sees heliseb, täielikult teadvust täites.

Lõdvestame mantrale mõeldes näolihased, kuulame, kuidas mantra meie teadvuses „tiirleb“.

See ongi meditatsioon – rahulikult istuda ja lubada mantral teadvuses tiirelda; lasta sellel omapäi kas valjemaks või vaiksemaks muutuda, kaduda ja uuesti tekkida, aeglustuda või kiireneda.

Meditatsioon on nagu aerudeta paadi triiv jõel: meile ei ole vaja aere ja meil ei ole sihti.

Harjutuse kestus: Igapäevase harjutuse kestus on 20 minutit. Pärast mediteerimise lõppu jääme veel 2–3 minutiks rahulikult istuma. Seejärel võime tõusta.

Tsükli kestus: Mediteerime 2–3 nädalat või vähemasti seni, kuni õpime oma teadvust täielikult mantraga täitma.

Harjutus 2.4: Neljas teadvuse aste

Põhiharjutus

Harjutuse eesmärk: Teadvuse mahu avardamine informatsioonikilde visuaalseteks ühikuteks üldistades.

Toime: Iga ese kannab endas sadu üksikuid informatsiooniühikuid, mis iseloomustavad näiteks selle suurust, kuju, värvust, materjali, koostist jne. Kui suudame seda eset oma teadvuses visuaalselt tajuda üldise pildina, siis hõivab see teadvuse mahust sadade ühikute asemel üheainsa. Nii saame samal ajal vastu võtta ka muud informatsiooni ja teadvuse maht suureneb.

Abivahend: Ükskõik milline tavapärane ese. 

Harjutuse kulg: Valime meditatsiooniobjektiks loomupäraselt ette sattunud meeldiva välimusega eseme, näiteks lilleõie, taime, ilusa kivi või muu. Sobib ka küünlaleek, jälgige vaid, et te ei pingutaks silmi üle. Asetame valitud eseme enda ette lauale silmade kõrgusele. Eseme kaugus silmadest peab olema pool meetrit kuni meeter. Taust peab olema neutraalne, et see meid ei häiriks.

Istume laua juurde, millel asub meditatsiooniobjekt, ja peatame sellel pilgu. Kuid me ei keskendu esemele, vaid lubame sellel lihtsalt sattuda oma vaatevälja ja teadvusse. Me ei püüa teadlikult mõelda esemest, me ei arutle näiteks selle üle, mis see on, milline on selle tähendus, kuidas seda nimetatakse ja millisesse esemete kategooriasse see kuulub. Aga kui meie teadvuses selliseid mõtteid tekib, on see positiivne märk.

Niisiis – vaatleme eset nii, nagu seda teeks laps: selle külge klammerdumata, neutraalselt. Seejuures on tähtis mitte põrnitseda, sest see pingutab silmi üle.

Meditatsiooni ajal võib pilk mööda eset libiseda, me ei takista seda, sest iga silmade liikumine on osa „nägemisest“.

Paljudele meist käib eseme kestvalt lapse pilguga vaatamine üle jõu, seepärast koosneb see meditatsioon reast järjestikustest katsetest. Hoiame eset 7–10 sekundit vaateväljas (see ajavahemik võib soovi korral olla lühem või pikem), seejärel suleme silmad ja püüame eset ette kujutada kinnisilmi. Kui see meil kohe ei õnnestu, tuleb katset järjest korrata. Mõne päeva või nädala pärast hakkame meditatsiooniobjekti oma teadvuses nägema kinnisilmi sama selgelt kui avatud silmadega.

Harjutuse kestus: Teeme seda harjutust iga päev hommikul või õhtul, korraga mitte kauem kui 5 minutit. Pärast harjutuse lõppu jääme veel veidikeseks ajaks suletud silmadega istuma, esemele pilku heitmata.

Tsükli kestus: Süüvime teadvuse neljandasse astmesse 3 nädalat järjest iga päev.

Categories: Harjutused