Harjutus 21.1: Lihaskonna teadlik kontroll

Eesmärk: Keha lihaskonna teadlik kontroll on eduka ja sihikindla keskendumise ning koondatud mõtlemise eeldus.

Toime: Tänu kontrollile oma keha üle õnnestub meil vabaneda segavatest ja tähelepanu hajutavatest teguritest (helid, olukorra mõju), mis häirivad meie teadlikku taju. Nii hakkab tahe kui korraldav jõud avaldama vahetut toimet mõistusele ja kehale.

Abivahendid: Suitsutuspreparaadid (suitsutusanum, viiruk, lavendel, mürr).

Harjutuse kirjeldus: Seame end mugavalt tugitooli istuma ja hingame mitu korda sügavalt. Seejuures püüame vältida igasugust lihaskonna tahtmatut liikumist, lõdvestame täielikult keha ning jälgime huviga sisse- ja väljahingatava õhu liikumist.

Kui kogu lihaskond on lõdvestunud ja rahunenud, sirutame end välja ja säilitame seda seisundit magusa haigutuse abil.

Harjutuse kestus: Algul piisab harjutuse tegemiseks umbes 5 minutist, seejärel pikendame harjutuse kestust 10 minutini ja hiljem kuni 15 minutini.

Harjutuste sagedus: Harjutuse positiivset tulemust võidakse tajuda üpris mitmesuguselt. Peamine eesmärk on see, et harjutus ergutaks iga kuulajat lisama oma aktiivsesse tegevusse niisuguse igapäevase lõõgastuse.

Harjutus 21.2: Keskendumise süvendamine

Eesmärk: Pingeline süüvimine ja keskendumise tugevdamine kui vajalik selgeltnägemise seisundisse kandumise eeldus.

Toime: Pendli abil süvendame keskendumist, kaartide abil tõstame oma teadliku tähelepanu ja mõtete koonduvuse kvaliteeti.

Abivahendid: Pendel, valgest kartongist kaart (formaat C6), millele on punaste tähtedega kirjutatud soovitud omadus, näiteks keskendumine, intuitsioon, selgus, tunnetus. Suitsutusvahendid (viiruk, lavendel).

Harjutuse kirjeldus: Valime välja sobiva koha ning valmistame selle pendlikatseks ja meditatsiooniks ette. Hingame mitu korda sügavalt sisse ja välja, häälestame end sisemisele rahule. Vabaneme kõigist mõtetest ja võtame seejuures vastu kosmilist energiat.

Niipea kui tunneme, et oleme saavutanud täieliku sisemise rahu, seame pendli sõna „keskendumine“ kohale kaardil. Algul jälgime pendli ringikujulist liikumist täiesti osavõtmatult.

Kui pendli pöörlemisraadius on saavutanud maksimumi, haarame mõtetes valitud sõna ja kordame seda pendli iga tiiru ajal.

Seejuures tajume sisemise selguse, sihikindluse ja ülima veendumusega ka selliseid aistinguid, et soovitud omadus voogab meisse ning me ühineme sellega täielikult.

Suutlikkus keskenduda ühele punktile areneb sedamööda, kuidas me harjutust iga kord sooritame. Selle harjutuse abil võime lõplikult kõrvaldada blokaadid, seejuures vabaneb täielikult teadvustamata energia, avaldades meile toetavat mõju ja soodustades harjutuse positiivse tulemuseni jõudmist.

Harjutuse kestus: Igapäevane harjutuskord ärgu kestku algul üle 15 minuti, harjutuse kestus tuleb valida individuaalselt.

Harjutuste sagedus: Harjutust on soovitav sooritada kogu õppekursuse kestel.

Harjutus 21.3: Selgeltnägemine kristallkuuli abil

Eesmärk: Selles harjutuses on kristallkuul meile keskendumise objekt. Seda jälgides võime aistida oma sisemist tunnetust, avastada meie tegelikkuse teise külje uusi sfääre ja tasapindu, tajudes neid visuaalselt.

Toime: Kõik mida näeme või läbi elame, on võinud toimuda juba palju aastaid tagasi, kuid sama võib toimuda ka olevikus või tulevikus. On kindlaks tehtud, et läbi kristallkuuli vaadates avardame ja süvendame oma teadvust.

Abivahendid: Selgeltnägemise kuul, väike lamp, suitsutusvahendid (sandlipuu koor, viiruk), selgeltnägemise harjutuse protokolli vorm.

Harjutuse kirjeldus: Vaikses ruumis asetame enda ette lauale selgeltnägemise kristallkuuli, seejuures peab valgus langema kuulile tagant. Algul hakkab kuulis peegelduma lähiümbrus, kui aga oleme veidi aega rahulikult hinganud, kaovad peegeldused, nende asemele tekivad ähmased vöödid ja pilvede kujutised, mis peavad eelnema nägemusele endale. Lamp on varjestatud nii, et valgus langeb ainult kuulile ja kogu muu ruum jääb hämaraks; selleks piisab täiesti 20-vatisest lambist. Laotame kuuli alla musta liniku. Kui kannate prille, võtke need enne eest ära. Kõigepealt peate kontrollima, kas kaugus on õige, seejärel suunake pilk kuulile. Seda tuleb teha nii, nagu vaataksime läbi kuuli kuhugi kaugusse, silm peab olema häälestunud lõpmatusele, nii nagu tavaliselt looduses, kui pilk on suunatud silmapiirile.

Pärast mõnd harjutuskorda ei ole enam raske oma pilku niiviisi juhtida. Edaspidi hakkab häälestumine toimuma automaatselt, niipea kui tugitoolis istet võtame.

Hingamine peab olema ühtlane ja rahulik, õhk peab kergelt ja energiliselt voolama läbi kogu keha. Kõik meid häirivad refleksid lõpevad järk-järgult ja kaovad varsti täiesti.

Meie mõtted rahunevad pikkamisi, meid täidab sügav hingerahu, seejärel vabaneme kõigist mõtetest ja me tunneme peas tühjust. Tühjusest tekitatud väsimus taandub väga kiiresti ja teeb ruumi meeldivale ootusele.

Laseme intuitsioonil võimust võtta ja jälgime huviga oma mõtteid, mis hakkavad vaikselt tekkima või millele kuuli ette istudes häälestusime.

Me märkame, et kuulis hakkavad helendama mitmesugused kujundid ja ootamatult ilmub üllatava selgusega me silme ette mingi kujutis. See võib olla sümbol, sõna, terve lause, mingi stseen, milles liiguvad inimesed just nagu filmilõigus. Selgeltnägemist harjutav inimene ei taju teatud juhtudel mitte midagi muud peale aistingu, et ta on parajasti vaatleja, kes jälgib kõike eemalt, kuid kogeb seespool toimuvaid sündmusi.

Kuuliga harjutuse sooritamiseks on vaja ennekõike kannatlikkust, ainult siis võite saavutada soovitud edu.

Harjutuse kestus: Harjutuse kestus ärgu ületagu 30 minutit, sest nii kauaks piisab meie energiavarudest.

Harjutuste sagedus: On piisav teha harjutust kaks korda nädalas. Kogenud õppur omandab juba kolme-nelja harjutuskorraga teatud kogemuse, mis on selle teema harjutuste tsükli läbitegemiseks piisav. Igal juhul sõltub see harjutaja võimetest, mis on igaühel meist erinevad. Iga harjutust võib teha seni, kuni harjutuse sooritamisele järgnevad meeldivad aistingud. Kui tunnete harjutust sooritades väsimust, tuleb selgeltnägemise kuuli ees istumine katkestada ja naasta pikkamisi uuesti reaalsesse ellu.

Märkused: On väga tähtis õigesti tõlgendada kõiki tekkivaid kujundeid, sest nende hulka võib sattuda soovkujundeid, millele raiskame tühjalt fantaseerides aega ja mis muudavad meie eesmärgid lihtsalt saavutamatuteks. Tekkida võivad minevikust, olevikust ja tulevikust pärinevad kujundid. Sel juhul peame need hoolikalt läbi mõtlema ja kaalutlema. Meil tuleb tingimata üle kontrollida kõik vastused, mida oma küsimustele saame, niisugusesse kontrolli tuleb suhtuda kriitiliselt, et välja selgitada nende tähendus. Sageli tuleb nähtut mõista sümbolistlikult, seejuures võib ainult sümboli tõlgendamine anda õige vastuse. Kui näete kuulis elusaid Teile tuttavaid inimesi, tuleb nendega ühendust võtta, sest on võimalik, et nad on Teid alateadlikult kutsunud ja vajavad praegu Teie abi.

Harjutus 21.4: Tajumine musta peegli abil

Eesmärk: Minevikust, olevikust või tulevikust pärinevate stseenide, sündmuste ja inimeste visuaalne tajumine, kasutades keskendumise objektina musta peeglit.

Toime: Peegli must kattekiht aitab meil jõuda kujundliku selgeltnägemiseni, sest sel juhul ei toimu footonite peegeldumist, must värvus neelab valguse täielikult.

Abivahendid: Must peegel ja selgeltnägemise harjutuse protokollivorm.

Harjutuse kirjeldus: Seame end mugavalt tugitooli istuma, suuname pilgu pingutusteta, kuid täielikult keskendudes musta peegli pinnale.

Hingame rahulikult ja ühtlaselt sisse suitsutuspreparaatide suitsu, süüvides samal ajal teadvuse teise staadiumi. Me ei mõtle mitte millestki ega looda näha mitte mingisuguseid kujundeid.

Jääme kannatlikult ootele, mis ilmub peegli pinnale. Jälgime tekkivaid kujundeid 10 minuti kestel, me ei anna seejuures neile mitte mingeid hinnanguid ega analüüsi neid.

Pöörame kogu oma tähelepanu üksnes peeglis toimuvatele sündmustele. Pärast harjutuse lõppu vabastame end nägemustest, sirutame ja venitame end, kuni keha on taastanud tavalise toonuse.

Harjutuse kestus: Harjutuskorra kestus ei tohiks ületada 20 minutit. Pärast harjutust hingame veidi aega rütmiliselt ja sügavalt avatud akna all. Viimaks kuulame lõõgastavat muusikat või loeme ajaviitekirjandust. Mitte mingil juhul ei tohi endas uuesti esile kutsuda aistinguid, mida tundsime harjutuse ajal, või vestelda sel teemal kõrvaliste isikutega.

Harjutuste sagedus: Teeme harjutusi mitte sagedamini kui kaks korda nädalas. Fikseerime nähtu hoolikalt protokollis.

Harjutus 21.5: Eideetiline selgeltnägemine

Eesmärk: Selgeltnägemine ärkveloleku seisundis, teadvuse juures, keskendumise abivahendeid kasutamata.

Toime: Harjutame teadvustatud selgeltnägemist, sest poolenisti teadvusetult või hüpnootilise une seisundis võime kaotada kontrolli nähtud informatsiooni üle ja moonutada kujundeid.

Abivahendid: Suitsutusanum, suitsutusvahendid (viiruk, sandlipuu, lavendel).

Ettevalmistav harjutus: Võtame sisse mugava istumis- või lamamisasendi, vabastame end pigistavast riietusest. Ärge tehke seda harjutust täiskõhuga, välistame ka alkoholi ja medikamendid. Isoleerime end mõtteliselt, vabaneme teadvuse abil kõigist välistest häiretest. Aitab palju kaasa, kui me end vaimsesse valmisolekusse viies sisendame:

„Olen praegu kõigeks valmis ja panen tähele kõiki impulsse, mis voogavad minusse minevikust, olevikust või tulevikust.“

Vabaneme kõigist mõtetest ja jääme täielikku ooteseisundisse, olles seejuures ärkvel.

Harjutuse kulg: Süüvime järk-järgult seisundisse, milles meie mõistus jääb järjest vaiksemaks, püsides samal ajal järjest rohkem ärkvel. Suhtume kõigesse toimuvasse täieliku rahu ja lõdvestumisega.

Võtame erapooletult vastu kõik, mida tajume. Suuname oma tähelepanu sellele, et suuta kõike tajutut hiljem ilma kriitikata taastada.

Tajume minevikuhägus või mõistetamatutes tulevikukontuurides asuvaid sündmusi ja protsesse kui lähenevaid pilvkujutisi, mis muutuvad järjest selgemaks. Oleme toimuva vastu objektiivsed ja tajume seda. Kõik see, mida oleme seni püüdnud mõttepingutustega oma meeleelundite eest peita, avaneb nüüd meie sisemise silma ees kui mingisuguse maastiku panoraam, mille vaadet me mäetipult naudime. Meie ees avaneb uus maailm, uus riik, millest me ei ole seni olnud teadlikud, me pole selle olemasolu osanud isegi aimata. Me näeme sündmusi, mis on olnud meie eest varjul, saame selgitusi sündmuste kohta, mida oleme varem valesti mõistnud või isegi üldse mitte mõistnud.

Harjutuse kestus: Algajale on täiesti piisav teha harjutust üks kord nädalas 30 minuti kestel. Alles siis, kui on tekkinud väga suur jõupotentsiaal, võib hakata harjutusi pikemalt ja sagedamini sooritama. Kõik ei õnnestu alati ühtviisi hästi, kuid ärge heitke meelt. Uskuge, Te jõuate väga kiiresti positiivsete tulemusteni, need on hämmastavad selged ja eredad.

Harjutus 21.6: Retrokognitsioon fotoga

Eesmärk: Võtame lähedase inimese foto, et õppida selle harjutuse abil selgeltnägemist ja arendada oma sensitiivset taju.

Toime: Eksperiment fotoga tugevdab meie sensitiivse taju võimeid. Me aktiveerime oma kosmilise energia ja kõrvaldame niiviisi lainete pidurdava toime meie ärkveloleku seisundile. Tänu sellele suudame jälgida ja vastu võtta sündmusi, protsesse ning stseene, mis jäävad meie tavaliste meeleelundite eest varjule.

Harjutuse kirjeldus: Seame end taas sisse kohas, kus me mediteerime ja harjutame, ning süüvime paranormaalse taju seisundisse. Asetame valitud foto lauale oma nägemisvälja ja asume väga hoolikalt mällu jäädvustama kõiki fotol oleva inimesega seotud üksikasju.

Kõik see peab toimuma ilma igasuguse surveta, ilma pingeta ja tahtejõu pingutuseta.
Kui olete valinud oma sõbra või sõbranna foto, meenutage viimast kohtumist temaga, seejuures peab tekkima tugev aisting.

Seejärel sulgege silmad, nõjatuge täiesti lõdvestunult tagasi ja vabastage oma hing mõtetest.
Te võite enda jaoks sõnastada konkreetse küsimuse, võite registreerida endas täiesti ootamatult tekkivaid muljeid ja pärast kõik selle kontrolliks üles kirjutada.

Te kogute kokku kõik muljed ja vastused, et need seejärel kirjalikult fikseerida. Toimige nii ühe nädala kestel, seejärel vestelge inimesega, kelle fotot kasutasite, võrrelge oma muljeid faktiliste sündmustega, mida see inimene tegelikkuses läbi elas, pange seejuures tähele pisimaidki üksikasju. Seda harjutust võib teha erinevate inimestega.

Harjutuse kestus: Selle harjutuse konkreetne kestus ei ole ette määratud, kõik sõltub Teie võimetest, seisundist ja isiklikust jõust.

Harjutuste sagedus: Täiesti piisav on teha harjutust kaks korda nädalas ja seda eelkõige siis, kui olete suutelised samal ajal teiste harjutuste mahuga toime tulema.

Harjutus 21.7: Retrokognitsioon reaalses kohas

Eesmärk: Valime nüüd selgeltnägemise objektiks mingi konkreetse hoone, lossi, templi või kiriku. Loomulikult suundume oma füüsilises kehas sinna, kus soovime mingi aja kohta midagi teada saada. Isikliku ja psühhoatmosfäärse kontakti kaudu püüame oma objektiga luua ruumitu ja ajatu sideme.

Toime: Tänu sisemisele kontaktile selgeltnägemise objektiga hakkavad meie sisemise silma ees tekkima kujundid ja stseenid, mis pärivad selle hoone, lossi, templi või kiriku lähedasest või kaugemast minevikust. Me elame ilmnevaid nähtusi läbi samamoodi, nagu nende toimumise ajal elanud inimesed.

Harjutuse kirjeldus: Leiame meie objekti lähedal rahuliku varjatud koha, kus võime hoonet vaadelda ja seda kõigis üksikasjades tajuda.

Seejärel lõõgastume täielikult, muutume peaaegu avatuks ja ühtlasi uudishimulikuks nagu laps, kellele näidatakse midagi täiesti uut.

Järjest selgemini moodustuvad meie ees kujundid ja pildid.

Elame koos ehitajatega läbi vundamendi rajamise alguse, oleme muistsete ehitiste loomise tunnistajad, võib-olla suudame isegi lahendada mõistatusi ja anda vastuseid küsimustele, millele ei ole senini vastust leitud.

Harjutuse kestus: Kui me ei tegele samal ajal ka muude meie õppetöö juurde kuuluvate harjutustega, on täiesti piisav sooritada seda harjutust ühe tunni kestel nädalas.

Harjutus 21.8: Selgeltnägemise psii-test

Eesmärk: Selgeltnägemise võimete määramine.

Abivahendid: Viis psii-testi (ülitaju) määramise kaarti, kaks tabelit, eraldav vahesein, katse korraldaja.

Katse korraldamise kulg: Istume katse korraldaja vastu. Meid eraldab liikuv vahesein, mis takistab meievahelist kontakti. Meie jälgimise objekt on testimiskaartide originaalkomplekt.

Testimise kulg: Katse korraldaja laob enda ette täiesti juhuslikus järjekorras viis kaarti. Keskendume sümbolitega kaartidele, samal ajal peame selgeltnägemise teel püüdma välja selgitada, millise viiest sümbolitega kaardist valis katse korraldaja esimeseks. Seejärel suuname pilgu teisele, kolmandale, neljandale ja viiendale kaardile.

Katse korraldaja märgib kaartide paiknemise järjestuse ja kirje tegemise aja üles.
Meie märgime samuti oma tabelisse järjekorras „nähtud“ kujutised.

Pärast testi lõppu võrdleme tabeleid ja üleskirjutatud sümbolite järjestusi. Esinevad kokkulangevused loeme tabamusteks, mis kinnitavad meie selgeltnägemise võimeid. Niisuguste kokkulangevuste hulga järgi saame hinnata oma võimete taset.

Harjutus 21.9: Prekognitsiooni psii-test

Eesmärk: Selle testi abil uurime oma ühe selgeltnägemise vormi – prekognitsiooniga seonduvaid võimeid.

Toime: Prekognitiivse selgeltnägemise teel saame usaldusväärseid andmeid oma võimete kohta tajuda tulevasi, seni veel realiseerumata sündmusi.

Abivahendid: Psii-testimiskaartide komplekt, must eraldav vahesein, katseprotokoll, katse korraldaja.

Märkused: Istume katse korraldaja vastu samamoodi nagu harjutuses 8. Erinevalt eelmisest harjutusest ei lao katse korraldaja kaarte kohe välja, vaid ootab selleks meie märguannet.
Keskendume katse korraldaja kaartidele, talle endale ja seejärel märgime üles meis tekkivate sümbolitega kaartide kujutised.

Pärast varem kokkulepitud aega laob katse korraldaja viimaks oma kaardid välja.
Võrdleme oma märkmeid katse korraldaja kaartidega. Loeme kõik kokkulangevused tabamusteks. Mida rohkem kaarte on meil õnnestunud ära arvata, seda veendunumalt saame rääkida oma selgeltnägemise ja paranormaalse taju võimetest.

Testimise kulg: Istume katse korraldaja vastu teisele poole eraldavat vaheseina.
Pärast teatud aja möödumist keskendume ja püüame määrata, milliseid sümboleid ja millises järjestuses hakkab valima katse korraldaja. Niipea kui jõuame sümbolites ja nende valiku järjekorras selgusele, kirjutame variandi kohe tabelisse üles.

Testi igas etapis tuleb kasutada ainult viit kaarti. Katse on lõppenud, kui meie ees laual on 25 kaarti. Katse korduste arvu võib valida vabalt, saavutatud tulemus sõltub katse korraldamise usaldusväärsusest.

Harjutuste sagedus: Igal katses osalejal on õigus korrata katset nii mitu korda, kui palju ta peab vajalikuks, sest iga korraga me areneme ja avame oma selgeltnägemise võimeid järjest rohkem. Harjutustes 8 ja 9 kirjeldatud katsetel tuleb appi kutsuda korraldaja, täiesti neutraalne ja objektiivne inimene, et me saadud tulemusi alateadlikult ei mõjutaks.

Categories: Peatükid