Harjutus 23.1: Käte püramiid

Eesmärk: Raskusjõu ajutine kaotamine mitme inimese abil.

Toime: Inimeste rühma sünkroonse ja koordineeritud vastastikmõjuga on võimalik panna inimest leviteerima, st kaotada tema raskusjõud, muuta ta kaalutuks.

Harjutuse sooritamiseks vajalik: Katsejuht, 5 inimest, sirge seljatoe ja käetugedega tool, audiokassett „Transformatsioon“.

Ettevalmistused: Leiame rahuliku ruumi, kus keegi meid ei sega. Katsejuht asetab tooli keset tuba ja lülitab sisse meeldiva valgustuse. Harjutuse sooritamiseks on vajalik lõõgastav vaikne muusika.

Katsejuht valib rühmast kõige suurema ja raskema inimese ning paneb ta toolile istuma. Kaks inimest seisavad tooli taha, kaks tooli kõrvale. Istuv inimene jääb kogu harjutuse kestel oma kohale püsima, ta ei tohi mitte mingil juhul olla aktiivne, ta ei tohi teistega kaasa töötada, kuid samuti mitte neile vastu töötada, ta lihtsalt viibib toimuva juures.

Ettevalmistav harjutus: Nelja osaleja ülesanne on istuja üles tõsta. Kuid seda tuleb teha üksnes nimetissõrmede otste abil, mis on surutud üksteise vastu. Igaüks neljast osalejast peab asetama oma sõrmed katseisiku kaenalde või põlvede alla nii, nagu näidatud joonisel 7.

Katsejuht annab käskluse „Alustame!“ ja kõik neli osalejat püüavad täie jõuga katseisikut tõsta.

See siiski ei õnnestu, sest niiviisi ei ole lihtsalt võimalik tõsta inimest, kes kaalub 70 kuni 100 kilo.

Näib, et seda katset on võimatu sooritada. Kuid me ei rahuldu selle järeldusega ja jätkame.

Harjutuse kulg: Katses osalejad teevad nüüd rea lihtsaid liigutusi rütmis, mille nad ise endale ette annavad. Liigutused jagunevad kahte ossa.

Esimene osaleja, kes seisab istujast paremal, asetab oma parema käe istuja pea peale. Teine osaleja, kes seisab taga paremal, asetab oma parema käe esimese osaleja parema käe peale. Kolmas osaleja, kes seisab taga vasakul, asetab oma parema käe teise osaleja parema käe peale, neljas osaleja, kes seisab vasakul ees, asetab oma parema käe kolmanda osaleja parema käe peale.

Kui kõik kaheksa kätt on katseisiku pea peale asetatud, ootab katsejuht vähemalt 14 sekundit. See on vähim aeg, mille kestel peavad käed üksteist puudutama (katse õnnestub ka siis, kui see aeg kestab kauem).

14 sekundi pärast annab katsejuht käskluse „Alustame!“. Osalejad võtavad kiiresti käed püramiidist, suruvad oma nimetissõrmede otsad kokku ning asetavad need katseisiku põlveõnnaldesse ja kaenla alla.

Nüüd on katseisikut kerge tõsta. Need 70 või 100 kilo, mis ta enne kaalus, on näiliselt vähenenud 10 või 20 kiloks.

Kui katseisik on väga kerge, tuleb olla ettevaatlik, sest võib juhtuda, et ta tõuseb lae alla.

Harjutuse kestus: Harjutame seni, kuni katse laitmatult õnnestub.

Harjutuste sagedus: Mitte üle kahe korra nädalas.

Harjutus 23.2: Laua levitatsioon

Eesmärk: Laua tõstmine ainult sõrmedega.

Toime: Selle lihtsa levitatsiooniharjutuse abil õpime osaliselt või isegi täielikult neutraliseerima raskusjõudu, gravitatsiooni.

Harjutuse sooritamiseks vajalik: Katsejuht, 4 inimest, võimaluse korral ruudukujuline laud, audiokassett.

Harjutuse kulg: Katsejuht asetab laua harjutusruumi keskele nii, et see oleks igast küljest hästi nähtav. Osalejad jäävad laua neljale küljele seisma. Nad seisavad kindlalt, kuid mitte pinguldatult, ja asetavad sõrmeotsad lauaplaadi alla servade ligidusse.

Osalejad hingavad ühises rütmis sisse ja välja seni, kuni kõik saavutavad üldise harmoonia.
Kui katsejuht annab käskluse „Alustame“, tõstavad kõik neli osalejat korraga sõrmeotstega lauda. Selle harjutuse abil kogeme raskusjõu kaotamise nähtust.

Harjutuse kestus: Harjutuse kestus sõltub ennekõike osalejate üldisest meeleolust. Mida kiiremini saavutatakse ühendav harmoonia, seda kiiremini jõutakse tulemuseni.

Harjutuste sagedus: Kui soovi on, võib seda harjutust sooritada kaua ja sageli.

Harjutus 23.3: Kehaosa levitatsioon

Eesmärk: Püüame mingi kehaosa (kätt, peopesa, sõrmi, jalga, jalalaba, varbaid) muuta kaalutuks, teisisõnu panna seda leviteerima.

Toime: Saame teada, kuidas on vaimsete energiate ja parapsühholoogiliste jõudude koondamise abil võimalik kaheldamatult muuta looduse seadusi: selle katsega avardame oma kogemusi ja samuti veendume, et siin ei tegutse mitte mingil juhul „vaimud“ ega üleloomulikud olendid.

Harjutuse sooritamiseks vajalik: Katsejuht, kindlalt seisev laud, protokollide ja ankeetide vormid, kirjutusvahend, kell, audiokassett „Transformatsioon“.

Ettevalmistus: Siseneme oma tavapärasesse harjutusruumi, asetame ruumi keskele laua, lülitame sisse piisava, mitte liiga ereda valgustuse, paneme taustale mängima vaikse lõõgastava muusika.

Istume laua taha ja asetame kõigepealt parema käe lauaplaadile.

Lõdvestume, hingame mõne korra sügavalt ja püüame mitte millestki mõelda.
Seejärel keskendume paremale käele ja anname samal ajal märku katsejuhile, et näidata oma valmisolekut.

Katsejuht kirjutab üles kellaaja, jälgib tähelepanelikult kogu harjutuse kulgu ja pöörab tähelepanu kõigile tavatutele üksikasjadele. Kui tunneme ennast halvasti või esineb füüsilisi häireid, katkestab ta otsekohe harjutuse. Seda juhtub üpris harva, kuid tuleb siiski valmis olla. Kes kannatab tasakaaluhäirete või südame rütmihäirete all, peab enne nõu pidama arstiga. Soovitatav on harjutuse sooritamise päeval mitte tarvitada alkoholi ega ravimeid ning enne harjutust hästi välja puhata.

Harjutuse kulg: Keskendume kõigepealt paremale käele. Kujutame endale ette soojust, mis just nagu läbib kogu kätt.

Käsi muutub ühtaegu väga raskeks ja väga soojaks. Teravdame kehaaistingut ja liigume mõtteliselt mööda kätt üles kuni õlaliigeseni. Me tajume nahka, lihaseid, kõõluseid ja soontes voolavat verd.

Väga raske ja soe käsi lebab lauaplaadil. Nüüd kujutame endale pingeliselt ette, kuidas ikka veel raske käsi muutub järjest kergemaks. Käsi muutub järjest kergemaks ja varsti ei tunne me enam seda üldse.

Kui see on juhtunud, kujutame ette, kuidas me lükkame käe alla kujuteldava õhupadja, millel hakkab käsi pikkamisi ülespoole kerkima.

Seejuures jälgime tähelepanelikult oma aistinguid ja keha seisundit.

Hingame pidevalt sisse ja välja.

Kui oleme harjutuse edukalt lõpetanud, teeme läbi samasuguse katse ka sõrmede, jala, jalalaba ja varvastega. Pärast harjutust puhkame lõõgastava muusika saatel.

Harjutuse kestus: Treenime senikaua, kuni tunneme ennast hästi. Kui tekib pinge või esineb sisemisi häireid, katkestame harjutuse ja kordame seda muul ajal.

Harjutuste sagedus: Mitte sagedamini kui üks kord nädalas.

Harjutus 22.4: Kujuteldav levitatsioon

Eesmärk: Püüame oma kujutlusvõime abil neutraliseerida raskusjõudu, seda kaotada, sest teame, et iga mõtteline kujutlus on realiseeritav.

Toime: Mõtetes toimuv levitatsioon tekitab kehas aistingu, mis on identne reaalse levitatsiooniga, sest meie alateadvus ei suuda eristada mõisteid „olema“ ja „näima“. Tänu sellele tekitame endas vaimsed eeldused, me programmeerime oma sisemist vaimset potentsiaali ja loome selle abil meist lähtuvad tingimused.

Abivahendid: Audiokassett „Transformatsioon“, teadete ja protokollide vormid, kirjutusvahend.

Harjutuse kulg: Leiame enda jaoks sobiva ruumi, heidame kušetile või voodisse. Sulgeme silmad ja laseme ümbrusel endale mõjuda, kuni tajume endas harmoonilist liikumist.

Jälgime oma hingamist, hingame täiesti rahulikult sisse ja välja.

Seejärel keskendume oma kehale. Kujutame endale ette, et me lamame ja meie keha on sügavale asemesse vajunud.

Me muutume järjest raskemaks ja soojemaks, järjest raskemaks ja soojemaks, järjest raskemaks ja soojemaks – ning meie teadvus taandub järjest rohkem tagaplaanile. Kujutame endale ette värvikirevat suvist aasa. Me kõnnime sellel aasal ja tunneme näol päikesekiirte soojust.

Ja viimaks kujutame endale ette, et hõljume pikkamisi ülespoole, meie jalad irduvad maast ja me suudame mõtteliselt oma keha juhtida.

Hõljume aeglaselt aasa kohal ja naudime hinge kinni hoides kaalutuse tunnet. Meid läbistab üleni seni veel tundmatu sisemine kergus, me oleme kõikidest kehalistest ja vaimsetest pingetest vabad.

Kui soovime harjutust lõpetada, laskume aeglaselt alla, kuni meie jalad puudutavad maad.

Harjutuse kestus: Leviteerime kujuteldavalt nii kaua, kuni see meile meeldib, kuid mitte mingil juhul üle poole tunni.

Harjutuste sagedus: Ärge sooritage kujuteldava levitatsiooni harjutust üle kahe korra kuus. Asi on selles, et harjutus on küll väga kasulik, kuid teisalt nõuab see palju energiat, mida on vaja iga kord taastada.

Categories: Peatükid