Harjutus 25.1: Süvendatud keskendumine

Eesmärk: Keskendumise süvendamine kuni mitmesuguste esemete vaimse „taastekitamiseni“.

Toime: Süvendatud keskendumine väljavalitud esemele viib meid sellisesse seisundisse, et me peame selle eseme „vaimselt taastekitama“, just nagu materialiseerima.

Abivahendid: Märkmik ja pliiats.

Harjutuse kulg: Lõdvestumiseks ja meditatsiooniks ette nähtud ruumis viibides sulgeme silmad, hingame sügavalt sisse ja välja ning süüvime psii-teadvuse seisundisse.

Fikseerime ühe mõttelise punkti – kõige parem on ette kujutada mäemassiivi, mis lõpeb kõrge ja peene tipuga.

Keskendume täiesti rahulikult ja peaaegu mänglevalt sellele tipule kogu energiaga, mida endas leiame.

Keskendume tipule järjest tugevamalt ja „võtame seda endasse“, mitte millestki ennast häirida lastes.

Kui oleme valitud objekti täielikult süüvinud, sellega just nagu kokku sulanud, katkestame ettevaatlikult sideme sellega, jättes mäetipu tagaplaanile, just nagu filmivõttel.

Avame aeglaselt silmad ja kujutame ette ruumi keskel hõljuvat mäetippu.

Kui meil õnnestub see edukalt, sulgeme uuesti silmad ja kujutame mäetippu veel korra ette. Sulame sellega taas ühte, püüame „eraldada“ tipu mäemassiivist ja paigutada ümber teise kohta kujuteldaval maastikul. See võib olla näiteks tasandik, metsaserv või ojasäng.

Harjutuse kestus: Harjutame seni, kuni meie kujutlused muutuvad täiesti selgeks ja eristatavateks, kuid harjutus ärgu kestku üle poole tunni.

Harjutuste sagedus: Ajapikku me avastame, et muutume järjest enesekindlamaks. Kui harjutus õnnestub, võime seda teha kaks korda nädalas.

Harjutus 25.2: Tajumisvõime süvendamine

Eesmärk: Kujutame mõtteliselt ette küünalt.

Toime: Küünalt ette kujutades valmistame ette oma tajumisvõimet ja saavutame esemete materialisatsiooni seisundi.

Abivahendid: Must või tumesinine küünal, märkmik, pliiats.

Ettevalmistused: Pimendame lõdvestumiseks ja harjutamiseks ette nähtud ruumi nii hästi, kui see meil õnnestub.

Võtame küünla, seame selle endast kahe meetri kaugusele silmade kõrgusele ja süütame selle.

Harjutuse kulg: Algul jälgime ainult leeki ja süüvime sellesse täielikult.

Me ei pööra pilku leegilt kõrvale, me ei pilguta silmi, me silmad jäävad täiesti rahulikuks ja liikumatuks. Ei kulu eriti kaua aega, kui me tunneme, et meis midagi toimub: takistused ja sisemised blokaadid lahustuvad, enda või väliste mõjude tekitatud barjäärid kaovad. Muutume sisimas vabamaks ja sundimatumaks, tajume tänulikult oma vaimse energia pidevat voolu.

Jääme sellesse seisundisse seni, kuni oleme täielikult eemaldunud oma MINAst, seni, kuni me ennast enam ei tunneta. Varsti pärast seda paneme tähele, et meie tajuaistingud on muutunud hoopis teistsuguseks. Tunneme peaaegu meeltevälise selgusega, et meie vaimsetel püüdlustel ei ole piiri.

Jääme sellesse seisundisse seni, kuni naaseb meie MINA teadvus ning me hakkame täie teadvusega tajuma oma keha ja ümbrust.

Hingame mõned korrad sügavalt, sulgeme korraks silmad, laseme õhuvoolul läbida kogu organismi ja avame silmad uuesti.

Harjutuse kestus: Sõltuvalt isiklikest omadustest ja aistingutest, kuid mitte üle 15 minuti.

Harjutuste sagedus: Piisav on harjutada üks kord nädalas.

Harjutus 25.3: Materialisatsioon

Eesmärk: Materialiseerime „mitte millestki“ mitmesuguseid esemeid.

Toime: Vaimset „mudelit“ järjest tihendades loome selle tõepoolest „mitte millestki“ (tegelikkuses kasutame muidugi meid pidevalt ümbritsevat energiat) – me muudame energiat mateeriaks.

Abivahendid: Ei ole vaja.

Harjutuse kulg: Seame end pimendatud toas mugavalt laua juurde istuma, sulgeme silmalaud ja süüvime psii-teadvuse seisundisse.

Kui oleme saavutanud teadvuse kõrgeima seisundi, kujutame maksimaalse pingutusega võimalikult selgelt ette põlevat küünalt. Samal ajal tugevdame oma soovi, et niipea kui silmalaud avame, seisaks küünal meie ees laual ja põleks täpselt samamoodi nagu kujuteldaval pildil meie vaimusilma ees.

Teemegi nii, me näeme põlevat küünalt enda ees laual, nii reaalselt, nagu oleksime ise selle küünla sinna asetanud ja süüdanud.

Ja vähe sellest, et me küünalt näeme – me võime selle kätte võtta, üles tõsta, viia laualt ära, kustutada ja sahtlisse panna. Kui saavutame eksperimendis küünlaga edu, kordame katset muude esemetega, mida kujutame samuti kõigepealt mõttes ette.

Harjutuse kestus: Mitte üle 45 minuti päevas.

Tsükli kestus: Selleks harjutuseks kulutame väga palju energiat, sellepärast on soovitatav teha harjutust mitte sagedamini kui ülepäeviti maksimaalselt nelja nädala kestel.

Harjutus 25.4: Teleportatsioon

Eesmärk: Oma keha ajakadudeta ümberpaigutamine ühest kohast teise, mis asub esimesest väga kaugel.

Toime: Tugeva usu abil teleportatsiooni edusse dematerialiseerime oma materiaalse keha, et see tekiks esialgsel kujul kaugemas teises kohas.

Abivahendid: Ei ole vaja.

Harjutuse kulg: Süüvime pimendatud toas psii-teadvuse seisundisse. Kui oleme saavutanud selle teadvuse ülima seisundi, kujutame endale võimalikult selgelt ja eredalt ette mitte väga kaugel asuvat kohta – näiteks teist tuba oma majas, tuba tuttava juures, õdusat paigakest metsas, millest jalutame pühapäeviti mööda.

Kui see kujutlus õnnestub nii hästi, et tajute isegi lõhnu, anname järele pingelisele soovile sattuda üheainsa hetkega sellesse kohta. Oleme täiesti veendunud, et meie materiaalne keha lahustub kohe ja siinsamas mitte millekski, muutub puhtaks energiaks ning kandub välkkiirelt kohta, mida endale ette kujutasime ja kus soovime oma täiesti reaalse ja tegutsemisvõimelise keha „taassündi“.

Kui me tüdime teleportatsioonist lühikeste kauguste taha, võime endale ette kujutada kaugemaid kohti – näiteks kohta, kus veetsime eelmise puhkuse – ja sinna teleporteeruda.

Harjutuse kestus: Mitte üle 45 minuti päevas.

Tsükli kestus: Püüame teleporteeruda ühest kohast teise ülepäeviti ühe kuu kestel.

Categories: Peatükid