Eessõna

Eelmises loengus käsitlesime kõrgemate seisundite saavutamise sisemisi abivahendeid ja kui te ka kaasnevad harjutused läbi tegite, olete kindlasti mõnd neist juba kasutanud.

Meie edasine enesearengu täiustumine ei toimu ikkagi veel puhtvaimselt, seepärast peame juttu tegema ka välistest abivahenditest, mis toetavad ja kiirendavad meie arengut.

Väliste abivahendite teema tähtsuse tõttu pühendame sellele kolm loengut – käesoleva, 5. ja 6. loengu. Neis kirjeldatakse üksikasjalikult kõiki enesearengu seisukohast tähtsaid abivahendeid, kuid need leiavad kasutust suuremas osas alles meie edasise edenemise käigus, seepärast on paratamatu, et harjutused ei lange alati teoreetilise materjaliga kokku. Sel põhjusel selgitame puhtvaimsete harjutuste tähtsust loengu viimases jaos pealkirjaga „Harjutused“.

Välised abivahendid

Praktilises maagias kasutatakse veel tänapäevalgi väga mitmekesiseid abivahendeid alates maagilisest rõivastusest kuni sümbolite ja amulettideni. Vääriskivide, vanaheebrea- ja araabiakeelsete kirjade, sümbolitega kaunistatud ja värviliste metallidega inkrusteeritud maagilised riideesemed, võlusauad, mõõgad, tiiglid ja peekrid peavad olema abiks kõrgetele ja madalatele vaimudele loitsude lugemisel, kosmosest jõu ammutamisel või ümbritsevate inimeste ja maailma mõjutamisel.

Maagilised ained, millest kõige tuntumad on „võlusalvid“ ja väga erisugused suitsuained, peavad aitama kõrgemate jõudude ja maailmadega ühendust võtta, peeglid ja kristallkuulid näitavad meile tulevikku.

Täname, et olete meiega! Peatükk järgneb… täiendame peatükki ajaressursside ilmnemisel…

Categories: Peatükid