Harjutused

Teoreetiline materjal ei lange alati kokku harjutustega, mis on meie järjepidevaks vaimseks arenguks vajalikud, seepärast käsitleme praktilises osas esitatud harjutuste mõtet ja eesmärke eraldi.

Harjutus 4.1 on abistav harjutus, mis demonstreerib meile lihtsalt juba õpitut teemat – värvilise järelkujutise või täiendvärvuste nägemist.

Harjutused 4.2 ja 4.3, mida teeme iga päev vaheldumisi, on seotud harjutuse 2.2 abil saavutatud arengutasemega – teadvuse teise astmega, mille abil oleme juba õppinud oluliselt lõdvestama oma materiaalset keha ja seda kohandama vaba kosmilise energia võnkumistega.

Seda lõdvestumise ja kohanemise toimet, millega kaasneb alati kosmilise energia vastuvõtu võimendumine, tugevdame käesoleva loengu asjakohaste harjutuste abil. Me teeme seda kahel viisil. Harjutusega 4.2: Üldine rahustav harjutus ergutame oma juurtšakrat, saame selle energeetilise keha tähtsaima energiat vastuvõtva elundi kaudu palju vaba kosmilist energiat, suuname selle läbi seljaaju ning Ida ja Pingala nadide limbilisse süsteemi ning sealt edasi kroontšakrasse. Lõpuks jõuab energia samasse kohta tagasi.

Harjutuse toimel rahustub meie limbiline süsteem, milles tekivad emotsioonid, aistingud ja agressiivsus, ning hakkab harmooniliselt toimima. Seepärast tunneme end pärast seda harjutust teojõuliste, õnnelike ja tervetena – suudaksime sõna otseses mõttes „puid juurtega välja kiskuda“.

Harjutus 4.3: Kosmilise energia vastuvõtmine (1) annab meile koos sissehingatava õhuga suure hulga vaba kosmilist energiat. Vastupidiselt eelmisele harjutusele, mida me koos selle harjutusega kordamööda iga päev teeme, ei lase me saadud kosmilist energiat tagasi ringlusse, vaid saadame selle elu energiana kogu meie materiaalsele kehale.

Roheliste puude või aasade nägemine soodustab kosmilise energia vastuvõttu. Kui teil ei ole võimalust teha harjutust looduses või lahtise akna all, millest avaneb vaade rohelusele, toetab harjutust ka roheline valgustus treeninguruumis.

Harjutus 4.4: Värvilise kujundi loomine kujutluses (1) on eesmärgilt seotud harjutusega 3.3. Kuid nüüd püüame luua värvilisi aistinguid otse meie nägemiskeskuses. Värviliste kujundite loomine kujutluses on meie paranormaalseks arenguks vajalik kahel põhjusel.

Esiteks sisaldavad värvilised kujundid tavaliste mõttekujunditega võrreldes rohkem informatsiooni. Mida rohkem on meie mõttekujundites informatsiooni, seda tõhusama sideme suudame luua alateadvusega ja nii on tulemuslikumad ka meie paranormaalsed katsed mõjutada ümbritsevat maailma.

Teiseks arendab värviliste kujundite loomine kujutluses eideetilise nägemise võimet, mis on vajalik abivahenditeta selgeltnägemiseks ajas ja ruumis. Eideetilise selgeltnägemise korral tekivad selgeltnägemise kujundid otse nägemiskeskuses, jättes vahele keskendumise abivahendite – peegli või kristallkuuli, aga ka silma – kasutamise etapi.

Järgmises loengus tutvume nende keskendumise abivahenditega põhjalikumalt ja jätkame selgeltnägemise võime arendamise harjutusi.

Harjutus 4.1: Järelkujutise nägemine

Lisaharjutus

Eesmärk: Silm töötleb valguskvantide abil edastatud informatsiooni ümber vastavaks värviliseks aistinguks. Lisaks on silmas reguleerimismehhanism, mis kohandab nägemist teatud kindlal viisil. Niisugust kohandamist võime tundma õppida järelkujutiste värvuste abil.

Toime: Kui fikseerida pilk mingile värvitoonile, hakkavad sellele värvusele reageerivad kolvikesed järk-järgult harjuma. Meie värvusaistingu intensiivsus väheneb pidevalt. Jälgime, kuidas üks ja sama füüsiline valgusärritus tekitab järjestikuseid muutuvaid värvusaistinguid. Kui pöörata mõne aja pärast pilk kõrvale värviliselt pinnalt, mida pingeliselt vaatasime, näeme valgele pinnale vaadates vastandvärvides järelkujutist.

Abivahendid: Standardses suuruses, võimalikult puhastes ja eredates toonides värviline paber, sama suur valge paberileht.

Harjutuse kulg: Ühe värvilise paberilehe ja valge paberilehe keskele joonistame hästi nähtava musta punkti. Kinnitame paberilehed kleeplindi või millegi muu abil hästi valgustatud valgele seinale.

Seame end seina ees paberilehtedest kahe meetri kaugusel mugavalt istuma ja vaatleme pingeliselt musta punkti värvilisel pinnal vähemalt 60 sekundi kestel. Mõlemat silma tuleb selle aja kestel punktil hoida. Me püüame punkti teravalt näha ja mitte päästa seda silmist.

Mida tumedam ja määrdunum on värvitoon, seda kauem tuleb seda vaadelda. Lugege pilgu fikseerimise ajal rahulikult arve 21-st kuni 80-ni. Kui sellest ajast värviliste järelkujutiste tekkimiseks ei piisa, pikendame vaatlemise kestust.

Alustame harjutust sellest, et vaatleme pingsalt musta punkti näiteks kollasel pinnal. Mitte varem kui ühe minuti pärast pöörame pilgu valgele paberile joonistatud mustale punktile. Näeme seal nüüd sinakaslillat järelkujutist. Kui pöörata pilk purpurpunaselt pinnalt valgele, näeme rohelist järelkujutist, rukkilillesiniselt valgele üle minnes saame oranži järelkujutise.

Selliselt võime tekitada järelkujutisi, mille värvitooniks on mis tahes eelnevalt vaadeldud pinna värvuse vastandvärvus.

VÄRVUSJÄRELKUJUTISE VÄRVUS
kollane
kollakasoranž
oranž
punakasoranž
punane
purpurpunane
purpurlilla
lilla
sinakaslilla
ultramariinsinine
rukkilillesinine
rohekassinine
sinakasroheline
roheline
kollakasroheline
rohekaskollane
sinakaslilla
ultramariinsinine
rukkilillesinine
rohekassinine
sinakasroheline
roheline
kollakasroheline
rohekaskollane
kollane
kollakasoranž
oranž
punakasoranž
punane
purpurpunane
purpurlilla
lilla

Seda harjutust tehes ei tohi kiirustada. Peame pingeliselt vaatlema musta punkti värvilisel pinnal nii kaua, kuni värviaistingu intensiivsus tunduvalt väheneb. Me saame sellest silmade tahtmatute liigutuste ajal niiviisi aru, et värvilise pinna servadesse tekivad tumedad servad, mis silma asendi taastudes jälle kaovad.

Harjutus 4.2: Üldine rahustav harjutus

Põhiharjutus

Eesmärk: Juurtšakra ergutamine, limbilise süsteemi üldine rahustamine ja harmoneerimine, vastuvõetud kosmilise energia tagasisaatmine kroontšakra kaudu.

Toime: Suuname aktiveeritud juurtšakra kaudu vastu võetud vaba kosmilise energia limbilisse süsteemi, kus see stabiliseerib ja harmoneerib ajuvoolusid. Nii tugevneb hormoonide eritumine, mis leevendavad emotsioonid, agressiivsuse ja teadvuse aistingud normaalse tasemeni. Selle harjutuse abil võime niisiis vähendada stressi, pinget, agressiivsust ja emotsioone.

Harjutuskoht: Soovitatavalt looduses või lahtise akna all, millest avaneb vaade rohelusele. Kinnises ruumis on abiks roheline valgustus.

Valgustus: Rohekassinine.

Ettevalmistav harjutus: Enne rahustavat põhiharjutust süüvime, nagu kirjeldatud harjutuses 2.2, teadvuse teise astmesse. Selle teadvuse tavaseisundiga võrreldes kõrgema taseme saavutamine õnnestub meil kindlasti juba väga kiiresti.

Põhiharjutus: Teadvuse teisele astmele iseloomulikus seisundis keskendume täielikult juurtšakrale, mis asub lülisamba alumises otsas. Seejuures loome endale piltliku ettekujutuse vaba kosmilise energia võimendatud vastuvõtmisest.

Kujutades toimuvaid protsesse ning oodatavaid tulemusi teadlikult, eredalt ja täpselt ette, laseme vastuvõetud kosmilisel energial voolata läbi lülisamba, Ida ja Pingala nadide ajutüvesse ja edasi limbilisse süsteemi.

Seal, negatiivsete tundmuste, emotsioonide ja agressiivsuse „inkubaatoris“ harmoneerib voolav kosmiline energia ajuvoolusid ja näärmete tööd. Me tunnetame vahetult, kuidas tekib pingelang, kõik mured ja ebameeldivused haihtuvad kiiresti, mõiste „stress“ muutub meie jaoks võõraks. Tajume hästi teadvuse selginemist.

Lõpuks laseme vastuvõetud kosmilisel energial kroontšakra kaudu taas lenduda. Teisisõnu me laseme seda endast välja moduleerimata kujul (moduleerimata sellepärast, et me ei taha ega saa sellel arenguetapil panna toime mitte mingeid paranormaalseid tegusid).

Pärast mõnd aega kestnud harjutamist suudame soojusena vastu võtta kosmilise energia voogu kogu oma füüsilise kehaga, see energia avaldab ajule värskendavat toimet. Hilisemas staadiumis võime kosmilist energiat vastu võtta oma sisetundmuste abil ja eideetiliselt näha.

See vaimne aisting peab koos siseneva voo tajumisega järjest tugevnema, samal ajal tugevneb ka selle harjutuse positiivne toime. 

Harjutuse kestus: Rahustame oma limbilist süsteemi selle harjutuse abil igal õhtul 10–15 minuti kestel. Seda harjutust on soovitatav teha ka alati pärast tugevat erutust.

Tsükli kestus: Teeme harjutust ülepäeviti vähemalt nelja nädala kestel (vaheldumisi harjutusega 4.3), hiljem vajaduse korral, näiteks enne paranormaalset tegevust.

Harjutus 4.3: Kosmilise energia vastuvõtmine (1)

Põhiharjutus

Eesmärk: Vaba kosmilise energia vastuvõtmine koos sissehingatava õhuga ja edasisaatmine materiaalsele kehale.

Toime: Me teeme seda harjutust teadvuse teises astmes, seepärast võtame vastu rohkem vaba kosmilist energiat, kui tehes sama harjutust teadvuse tavaseisundis. Saadud energia saadame väljahingamise ajal eluenergiana edasi meie materiaalsele kehale.

Harjutust on soovitatav teha looduses või lahtise akna all. Kui see ei ole võimalik, soodustab kosmilise energia vastuvõtmist roheline valgus.

Valgustus: Kui teeme harjutust suletud ruumis, süütame rohelise valgustuse.

Ettevalmistav harjutus: Harjutuse jaoks valime soojal aastaajal loodusliku koha. Võime harjutust teha ka lahtise akna all, millest avaneb vaade aasale ja puudele. Kui elame suures linnas ja selline võimalus puudub või on parajasti sügis või talv, võime teha harjutust hämaras ruumis, mida valgustab roheline lamp.

Enne põhiharjutust süüvime, nagu kirjeldatud harjutuses 2.2, teadvuse teise astmesse.

Põhiharjutus: Teadvuse teisele astmele iseloomulikus seisundis (lõdvestumine, keha tajumise kadu) keskendume täielikult oma hingamisele. Iga hingetõmbe ajal loome mõttes ettekujutuse, et saame kosmosest energiat. Võime seda ettekujutust tugevdada vaikselt sõnadega kinnitades, näiteks: „Minus ringleb kosmiline energia.“ Sissehingamise ajal sisendame endale näiteks: „Minu materiaalses kehas ringleb eluenergia.“

Juba pärast üpris lühikest aega kestnud harjutamist tajume kindlalt koos sissehingatava õhuga sisenemas vaba kosmilise energia voogu ja väljahingamise ajal eluenergia ringlemist meie materiaalses kehas.

Kogu meie materiaalne keha täitub nüüd eluenergiaga. See voolab meie närvikeskustesse, mööda veene ja artereid, jõuab ajju, lihastesse … energia voolab meie keha kõigi rakkudeni ja täidab need.

Harjutuse kestus: Varustame seda harjutust tehes oma materiaalset keha eluenergiaga igal hommikul (pärast ärkamist, enne hommikusööki) 10–15 minuti kestel.

Tsükli kestus: Ülepäeviti vähemalt nelja nädala kestel (vaheldumisi harjutusega 4.2), hiljem vajaduse korral.

Harjutus 4.4: Värvilise kujundi loomine kujutluses (1)

Põhiharjutus

Eesmärk: Värvilise kujutise loomine mõtteliselt kujutlusvõime abil.

Toime: Eideetilise nägemise parandamine selgeltnägemise võime arendamiseks.

Harjutuse kulg: Hämardame ruumi, milles harjutame, et valgus ei tungiks läbi suletud laugude. Nüüd süüvime mugavas tugitoolis istudes teadvuse kolmandasse astmesse. Seejuures hoiame silmi kinni.

Kui oleme saavutanud soovitud teadvuse avardumise, mõtleme välja lihtsa geomeetrilise kujundi, näiteks ruudu, ringi, risti või tähe. Kujutame seda suletud silmadega ette mustal taustal ja eredas valguses.

1. Kujuteldav kujund – punane.

2. Kujuteldav kujund – roheline.

3. Kujuteldav kujund – sinine.

Püüame niisiis eideetilise nägemise abil näha sama kujundit järjestikku kolmes põhivärvuses. Läheme üle järgmisele värvusele alles siis, kui oleme suutnud luua laitmatu eredas värvitoonis kujundi.

Nii nagu kõigi taoliste harjutuste puhul, on ka siin edu saavutamiseks otsustav tähtsus meie keskendumise astmel. Järelikult ei tohi me lasta end mitte millestki häirida, me ei luba mitte mingisuguse välise informatsiooni pääsemist teadvusse, katkestame igasuguse mõttetöö.

Harjutuse kestus: Värviliste kujundite loomise harjutust on kõige parem teha õhtuti, kella 20–22 paiku. Harjutuse kogupikkus, see tähendab kolme värvilise kujundi järjestikune ettekujutamine ärgu ületagu poolt tundi.

Tsükli kestus: Teeme harjutust vähemalt kolme nädala kestel iga päev, kuni oleme selle laitmatult omandanud.

Categories: Harjutused