Harjutus 5.1: Chakranägemine (1) 

Põhiharjutus

Eesmärk: Inimese käe visuaalne tajumine südamechakra kaudu.

Toime: Ergutame südamechakra seisundisse, milles oleme võimelised registreerima käest kiirguvaid kosmilise energia kvante. Niiviisi tekitatud impulsid saadetakse nadi kaudu ajutüvesse ja muudetakse seal närvivooludeks. Voolud suunatakse ajukoore nägemiskeskustesse, kus tekib optilise kujutise aisting.

Abivahendid: Partner, must side silmade jaoks.

Eelnev märkus: See harjutus koosneb neljast etapist, mis tuleb sooritada üksteise järel. Läheme ühelt etapilt üle teisele alles siis, kui oleme eelmise nii hästi omandanud, et võime kätt „näha“.

Ettevalmistav harjutus: Istume mugavalt tugitooli, katame silmad musta sidemega ja süüvime teadvuse kolmandasse seisundisse.

Harjutuse esimene etapp: Kui oleme tõstnud oma teadvuse kolmandale tasemele, hoiame paremat või vasakut peopesa silmade kõrgusel. Keskendume käele, et seda „näha“, kuni hakkame tõepoolest kätt „vaimse silmaga“ selgelt ja täpselt nägema.

Selles staadiumis me ei näe veel kätt ümbritsevat psi-välja, kuid see ei ole oluline.

Kui suudame oma kätt juba hästi näha, liigutame seda silmade ees edasi-tagasi ja jälgime käe liikumist.

Harjutuse teine etapp: Kui chakranägemine on meil juba mitu korda laitmatult õnnestunud, palume partnerit hoida oma paremat või vasakut kätt meie silmade ees. Kui „näeme“ partneri kätt hästi, palume tal seda meie silmade ees liigutada. Jälgime kätt senikaua, kuni tajume selgelt selle liikumist.

Harjutuse kolmas etapp: Partner seisab meie ees ja hoiab kätt meie silmade kõrgusel. Kui kätt näeme, hakkab ta seda piki meie keha liigutama ja kirjeldab käe liikumist näiteks nii:

„Kaela kõrgusel … Käsi liigub parema rinna suunas … Praegu on parema rinna kõrgusel …“

Harjutuse neljas etapp: Partner seisab jälle meie ees ja hoiab kätt meie keha ligidal. Seekord ei ütle ta aga käe asukohta ette. Kui kätt „näeme“, teatame partnerile selle asukoha.

Harjutuse kestus: Harjutuse kestus on 15–30 minutit. Hiljemalt poole tunni pärast peame olema võimelised kätt „nägema“ (kätt ümbritsev psi-väli ei pea tingimata olema nähtav).

Tsükli kestus: Sooritame harjutuse iga etappi vähemalt ühe nädala kestel iga päev, kuni oleme saavutanud edu.

Harjutus 5.2: Chakranägemine (2)

Põhiharjutus

Eesmärk: Mis tahes eseme tajumine ergastatud südamechakraga. Nii nagu harjutuses 5.1, tajume ergastatud südamechakraga kosmoenergeetilist informatsiooni, mis tekitab meie nägemiskeskuses visuaalse kujundi.

Abivahendid: Partner, must side silmade jaoks, mitmesugused esemed.

Eelnev märkus: Hakkame seda harjutust tegema alles siis, kui harjutuse 5.1 neljas etapp on meil mitu korda laitmatult õnnestunud.

Harjutuse esimene etapp: Harjutuse mõlema etapi sooritamiseks seame tugitooli ette laua. Partner asetab sellele eseme, kuid ei ütle, mis see on. Seejärel juhib ta meie peopesa mõne sentimeetri kaugusele esemest.

Kui oleme esemest kiirguvaid kosmilise energia kvante hinnates eseme tuvastanud, ütleme partnerile, mis eseme kohal ta meie kätt hoidis.

Harjutuse teine etapp: Partner asetab uuesti lauale eseme. Erinevalt harjutuse teisest etapist ei juhi ta meie kätt esemele lähemale. Püüame ise määrata eseme asukoha, mida peame sel ajal suutma juba piisava selgusega näha, ja võtta see kätte. Kui toiming on mitu korda eksimusteta õnnestunud, võime lugeda harjutuse sooritatuks.

Harjutuse kestus: Harjutuse kestus on 10 kuni 20 minutit. Ajapikku peame omandama suutlikkuse ära tunda laual lebavaid esemeid.

Tsükli kestus: Harjutuse mõlemat etappi teeme vähemalt ühe nädala kestel iga päev, kuni saavutame märgatavat edu.

Harjutus 5.3: Punktnägemine (1)

Põhiharjutus

Eesmärk: Vankumatu keskendumine kollatähnile ja selle sensibiliseerimine kosmilise energia kvantide vastuvõtuks. Võrkkesta ülejäänud osa kolvikeste ja kepikeste tahtlik väljalülitamine.

Toime: Läbi keskendumist soodustavate avade prillides satuvad footonid ainult võrkkesta kollatähni piirkonda, kus optiline kujutis on kõige selgem. Niiviisi õpime ajapikku vaatama ainult kollatähni kolvikestega, mis suudavad vastu võtta kosmilist energiat, kui viibime teadvuse kõrgemates seisundites. Peegelnägemise jaoks on keskendumine kollatähnile tingimata vajalik, sest võrkkesta sfääri muu osa jääb teadvuse kõrgemates seisundites kosmilise energia kiirguste suhtes „pimedaks“ ja kui me ei jälgiks saabuvaid kosmilise energia kvante ainult kollatähniga, muutuks kujutis häguseks.

Abivahendid: Keskendumisprillid.

Harjutuste 5.3 ja 5.4 sooritamiseks on vajalikud keskendumisprillid. Selleks sobivad mis tahes külgvarjetega ja vahetatavate klaasidega kaitseprillid, niisuguseid prille on müügil töövahendite kauplustes. Klaasid tuleb asendada samas mõõdus mustast kartongist välja lõigatud seibidega.

Mõõdame peegli ees täpse kauguse pupillide vahel ja kanname selle kauguse üle kartongseibidele, nagu näidatud joonisel. Lõikame seibidesse nendes kohtades 7 mm läbimõõduga ava.

Ettevalmistav harjutus: Teeme seda harjutust lamades, vähemasti alguses. Harjutusruum peab olema võimalikult vaikne, väliste müradeta, keha jaoks meeldival temperatuuril. Kanname ka hoolt, et meid harjutamise ajal ei segataks.

Meeleolu peab olema rahulik ja tasakaalukas, viimase ööpäeva jooksul ei tohi olla esinenud ülitugevaid emotsioone, vastasel juhul tuleb need „deharmoneerida“. Parim variant oleks ärkveloleku rahu seisund: vajaduse korral võib selle saavutada harjutusega 4.2. Kui oleme ette pannud keskendumisprillid, lõdvestame oma materiaalse keha harjutusega 2.2 ja süüvime teadvuse teise astmesse. Kui kõik kehaliikmed tajuvad soojust ja raskustunnet, peatame mõtlemise. Kuid me ei tee seda krampliku jõupingutusega, vaid laseme mõtete vool pikkamisi hääbuda. Võimalik, et selleks kulub palju aega. Alles siis, kui viimane mõte on meie teadvusest haihtunud, alustame tegelikku harjutust.

Harjutuse kulg: Harjutusruumi sektor, mida näeme läbi avade keskendumisprillides, peab olema võimalikult ühetooniline ja hele (see võib olla näiteks lagi). Meie keskendumine sellele sektorile peab olema täielik: me ei kuule enam mitte midagi, ei tunne mingeid lõhnu, ei mõtle ega näe mitte midagi peale väikese heleda laigu.

Tardume rahulikult ja lõõgastunult selles kaemuseseisundis ja jääme ootama läbimurret, mis peab varem või hiljem toimuma (sageli juba esimese harjutuskorra ajal), et näha esimesi selgeltnägemise kujutisi.

Need kujutised võivad olla ükskõik millised, need võivad olla ähmased või skemaatilised, abstraktsed või realistlikud, pärineda meie mälust, teadvusest või alateadvusest, aga ka olla tõelised selgeltnägemise kujutised, see ei mängi mingit rolli. Samal hetkel, kui me neid näeme, oleme oma harjutuse edukalt sooritanud. Võime harjutuse rahulikult katkestada ja lõdvestudes minna tagasi normaalsesse seisundisse. Kirjutage oma edusammud harjutuste päevikusse üles.

Harjutuse kestus: Teeme seda harjutust kas hommikul või õhtul, kuni saavutame edu, kuid mitte rohkem kui ühe tunni kestel (pange helisema äratuskell).

Tsükli kestus: Iga päev vähemalt 14 päeva kestel. Kui algul tekib raskusi või probleeme, tuleb harjutamist jätkata, kuni näeme selgeltnägemise kujutist kas või ühe sekundi kestel.

Harjutus 5.4: Punktnägemine (2)

Põhiharjutus

Eesmärk: Sama, mis harjutuses 5.3.

Toime: Sama, mis harjutuses 5.3.

Abivahendid: Keskendumisprillid.

Harjutuse kulg: Harjutuse kulg on identne harjutusega 5.3. Seekord püüame aga selgeltnägemise kujutist näha pikema aja kestel. Niiviisi me süvendame mitmekordselt eelmises harjutuses omandatud võimet ja loome olulise põhja järgmisteks selgeltnägemise harjutusteks.

Kui meil õnnestub näha selgeltnägemise kujutist 5 sekundi kestel, võime lugeda eesmärgi saavutatuks ja harjutamise lõpetada. Lõdvestume ja tuleme tagasi normaalsesse seisundisse.

Harjutuse kestus: Teeme seda harjutust hommikul või õhtul seni, kuni suudame näha selgeltnägemise kujutist 5 sekundi kestel. Harjutuskorra kestus peaks jääma alla 30 minuti.

Tsükli kestus: Iga päev vähemalt 14 päeva järjest või seni, kuni saavutame harjutuse eesmärgi.

Harjutus 5.5: Kosmilise energia vastuvõtmine (2)

Põhiharjutus

Eesmärk: Tasapinnaliselt peeglilt peegeldunud kosmilise energia vastuvõtmine kogu organismi tugevdamiseks.

Toime: Tasapinnalise peegli psii-väli peegeldab nii meie energeetilise keha energiat kui ka ümbritsevast maailmast saabuvat vaba kosmilist energiat. Me võtame seda lihtsalt vastu, kui viibime teadvuse teises astmes, ja tugevdame nõnda end eluenergiaga.

Abivahendid: Seinapeegel.

Harjutuse kulg: Istume suure seinapeegli ette nii, et näeksime kogu oma keha. Süüvime nüüd teadvuse teise astmesse. Kui oleme jõudnud nii kaugele, et keha tunnetus kaob, vaatame oma peegeldusele silma, püüdes seejuures lauge mitte sulgeda. Alustame kosmilise energia vastuvõttu järgmise tugevalt elavdatud kujutlusega:

„Õpin oma tšakrate kaudu tajuma kosmilist energiat: see tuleb minu kujutisest peeglis koos vaba kosmilise energiaga, mis langeb samuti peeglile, kiirgub minule edasi ja muutub eluenergiaks, mis täidab kogu mu organismi ja tugevdab seda.

Ma tajun, kuidas minus võtavad võimust harmoonia, jõud ja elutahe, kuidas ma sulandun ühte sellega, mis mind ümbritseb, sulandun ühte kogu kosmosega.

Minus tugevnevad ergas rahu ja veendumus, et saavutan edu, ma tean, et mul õnnestub kõik, mida tulevikus ette võtan!“

Kui oleme kirjeldatud seisundi saavutanud, võime lugeda eesmärgi täidetuks ja harjutamise lõpetada. Kui mitte, kordame järgmisel päeval harjutust.

Harjutuse kestus: Teeme harjutust iga päev mitte rohkem kui 15 minutit. Kui oleme saavutanud teatud vilumuse, võib harjutuse kestus ulatuda kuni 1 tunnini.

Tsükli kestus: Võtame vähemalt 3 nädalat igal hommikul pärast ärkamist seda harjutust sooritades vastu kosmilist energiat. Hiljem võime seda harjutust teha siis, kui vajame palju kosmilist energiat.

Harjutus 5.6: Mõttekujutiste projitseerimine

Põhiharjutus

Eesmärk: Mõttekujundite kiirgamine läbi otsmikuchakra ja tasapinnaliselt peeglilt peegeldunud kosmoenergeetiliste kujutiste visuaalne tajumine kollatähniga.

Toime: Teadvuse teisel astmel keskendume mõttekujutiste kiirgamisele, mille oleme eelnevalt teadvusse „välja kutsunud“. Need moduleeritud kosmoenergeetilised kujutised peegelduvad tasapinnalise peegli psii-väljalt meie silma võrkkesta kollatähnile ja tekitavad seal ergutusvoole, mis loovad nägemiskeskuses visuaalse kujutise.

Abivahendid: Tasapinnaline peegel.

Harjutuse kulg: Tasapinnalise peegli ees istudes tõuseme teadvuse teisele astmele. Kui oleme saavutanud teadvuse avardunud seisundi, asendame valitud mantra ükskõik millise mällu salvestatud kujundiga (me võime endale ette kujutada näiteks tuttavat inimest, maastikku, hoonet jne).

Suuname pilgu oma peegelkujutise otsmikutšakrale ja keskendume valitud kujutisele, kujutame seda ette nii reaalselt ja eredalt, kui vähegi suudame. Kui see on meil õnnestunud, projitseerime selle kujutise enesesisenduse teel läbi otsmikutšakra peeglisse. Me just nagu „heidame“ selle teadvusest välja!

Samal ajal jälgime ainiti oma otsmikutšakrat, pingsas lootuses seal ootamatult „näha“ meie mõttekujutist.

Kui see meil õnnestub (enamikul juhtudest õnnestub mõttekujutise projitseerimine juba esimesel katsel), lõpetame harjutuse ja loeme selle edukalt sooritatuks.

Harjutuse kestus: Üks harjutuskord võib kesta kuni 30 minutit.

Tsükli kestus: Harjutame mõttekujutiste projitseerimist kahe nädala kestel igal õhtul.

Categories: Harjutused