5. Peatüki harjutused

Harjutus 5.1: Chakranägemine (1)  Põhiharjutus Eesmärk: Inimese käe visuaalne tajumine südamechakra kaudu. Toime: Ergutame südamechakra seisundisse, milles oleme võimelised registreerima käest kiirguvaid kosmilise energia kvante. Niiviisi tekitatud impulsid saadetakse nadi kaudu ajutüvesse ja muudetakse seal närvivooludeks. Voolud suunatakse ajukoore nägemiskeskustesse, kus tekib optilise kujutise aisting. Abivahendid: Partner, must side silmade Read more…

5. Peatükk – Keskendumine

Eessõna Käesolevas loengus jätkame väliste abivahendite teemat, käsitledes keskendumise objekte ja tehnilisi abivahendeid. Keskendumise objektid iseenesest ei oma paranormaalset jõudu, kuid neil on selgeltnägemise võime arendamisel otsustav tähtsus. Harjutused keskendumisprillidega muudavad silma võrkkesta kollatähni tundlikumaks ja see omandab võime reageerida kosmilise energia kvantidele, teisisõnu seda energiat „näha“. Harjutused peegliga tutvustavad Read more…

4. Peatüki harjutused

Harjutused

Teoreetiline materjal ei lange alati kokku harjutustega, mis on meie järjepidevaks vaimseks arenguks vajalikud, seepärast käsitleme praktilises osas esitatud harjutuste mõtet ja eesmärke eraldi.

Harjutus 4.1 on abistav harjutus, mis demonstreerib meile lihtsalt juba õpitut teemat – värvilise järelkujutise või täiendvärvuste nägemist.

Harjutused 4.2 ja 4.3, mida teeme iga päev vaheldumisi, on seotud harjutuse 2.2 abil saavutatud arengutasemega – teadvuse teise astmega, mille abil oleme juba õppinud oluliselt lõdvestama oma materiaalset keha ja seda kohandama vaba kosmilise energia võnkumistega.

loe edasi

4. Peatükk – Välimised abivahendid

Eessõna

Eelmises loengus käsitlesime kõrgemate seisundite saavutamise sisemisi abivahendeid ja kui te ka kaasnevad harjutused läbi tegite, olete kindlasti mõnd neist juba kasutanud.

Meie edasine enesearengu täiustumine ei toimu ikkagi veel puhtvaimselt, seepärast peame juttu tegema ka välistest abivahenditest, mis toetavad ja kiirendavad meie arengut.

Väliste abivahendite teema tähtsuse tõttu pühendame sellele kolm loengut – käesoleva, 5. ja 6. loengu. Neis kirjeldatakse üksikasjalikult kõiki enesearengu seisukohast tähtsaid abivahendeid, kuid need leiavad kasutust suuremas osas alles meie edasise edenemise käigus, seepärast on paratamatu, et harjutused ei lange alati teoreetilise materjaliga kokku. Sel põhjusel selgitame puhtvaimsete harjutuste tähtsust loengu viimases jaos pealkirjaga „Harjutused“.

loe edasi

3. Peatüki harjutused

Harjutus 3.1: Mõtterahu (1)

Põhiharjutus

Eesmärk: Ettevalmistumine teadvuse tühjendamiseks.

Toime: Iseenda talumise ja sisemise rahu saavutamise võime arendamine.

Märkused: Pärast harjutuse lõppu kirjutame kogetud teadvuse läbielamused päevikusse (Eesmärgi seadmine), kirjutame üles ka elamused, mis tulevad tagasi meie teadvusse pärast pikka äraolekut. Harjutuse ajal ei tohi mitte mingil juhul mõelda päevikust, parem on see unustada, et mitte harjutus päeviku täitmiseks katkestada. Katkestame harjutuse vaid siis, kui (tegevusest tekkivad) stiimulid või emotsioonid suunavad meie huvi ühele esemele nii, et me ei suuda enam sellest vabaneda. Algul võib seda väga kergesti ja suhteliselt sageli juhtuda. Me võime harjutuse ajal tunda lausa uskumatut tungi tegutseda, võivad tekkida soovid, ettekujutused, mälestuspildid jne. Laseme neil rahulikult tulla ja minna, ärgem erutugem. Kujutame end ette osana maailmast, milles toimub nii paljutki. Rahuseisundis võime näha asju ja sündmusi sellisena, millised need tegelikult on.

loe edasi

3. Peatükk – Sisemised abivahendid

Eessõna

Teises peatükis tutvusime, et paranormaalseid nähtusi saab esile kutsuda ainult teadvuse kõrgemates seisundites. Nende seisundite saavutamiseks tuleb avardada piiratud teadvust ja laiendada selle mahtu.

Selline teadvuse avardamine on meie üldiseks enesearengu (muidugi mõista ka maagiliseks) tegevuseks vajalik, seepärast püüame selles ja järgmistes loengutes käsitleda selle teoreetilisi aluseid, seejärel uurida teadvuse ja alateadvuse vastastikust sidet materiaalse keha üksikute rakkude ning energeetilise keha chakratega. Teadvuse avardamiseks on olemas kaks põhilist võimalust, nimelt:

loe edasi

2. Peatüki harjutused

Harjutus 2.1: Esimene teadvuse aste

Põhiharjutus

Eesmärk: Meditatiivne ettevalmistus teiseks teadvuse astmeks.

Toime: Sõna monotoonsuse abil harmoneerime motoorsed keskused ja amügdala, nii raugevad kõik ärritused ja emotsioonid.

Seda harjutust ei sobi teha kohe pärast sööki või ravimite manustamist, kõige parem on harjutada pärast ärkamist või veidi enne magamaminekut. Ruum, kus harjutate, peab olema küllaltki vaikne, mitte miski ei tohi teid segada. Eelistatav on mahe valgustus.

Loe edasi

2. Peatükk – Teadvuse laiendamine

Teadvuse laiendamine

Esimeses peatükis uurisime erinevate mõjude füüsilise vastastiksidemeid. Teises peatükis võtame käsile nende sidemete vaimsed eeldused.

Kõiki meie tahteavaldusi – juhib teadvus. See sarnaneb väga arvuti protsessoriga, milles liideste kaudu mälupesadesse kogutud informatsioon moodustab loogilisi sidemeid. (Meie „protsessor“ – teadvus – ei tööta aga alati loogiliselt, põhjus on selles, et emotsioonid ei allu tahtele.)

Loe edasi

1. Peatüki harjutused

Harjutus 1:1 – Laadiv hingamine

Põhiharjutus

Harjutuse eesmärk: Vaba kosmilise energia vastuvõtmine, eraldades seda sissehingatavast õhust, vaimselt ette kujutades, et energiat võtab vastu otsmikuchakra.

Harjutuse toime: Kosmilise energia ja hapniku mõjul rikastuvad materiaalne ja energeetiline keha elujõuga. Järgneb südame ja vereringe funktsioonide harmoneerimine (kui harjutuse praktiseerijal on rasked südametegevuse või vereringe häired, tuleb pidada nõu arstiga, kas hingamisharjutusi tohib teha).

Loe edasi
Laualt peegeldub selle ääres seisvate inimeste figuurid

1. Peatükk – Kosmiline energia

PSI – Hinge vägi

Meie ajastu inimesed on juba ammu harjunud tehnika „imedega“, mis saadavad raadio- ja televisioonisignaalide abil akustilist ja optilist informatsiooni mis tahes kaugusele. Telefoni leiutamine vähendas tunduvalt vahemaid ja tekitas mulje, et vestluskaaslane asub siinsamas, ehkki tegelikkuses võib ta viibida teisel mandril. Satelliitide abil edastatakse televisioonikujutist valguse kiirusel ühelt mandrilt teisele, kosmoseaparaadid suudavad saata Maale informatsiooni ka meie Päikesesüsteemi kõige kaugema planeedi kohta.

Loe edasi