8. Peatüki harjutused

Me rääkisime 7. loengus vajadusest saavutada harmoonia ümbritseva maailmaga. Saime teada, et sellele suunatud harjutused arendavad lisaks paranormaalsetele võimetele ka oskust mõista inimeste ja olukordade olemust. Samalaadseid harjutusi on lisatud ka selle loengule. Harjutus 8.1: VÄLKKIIRE KESKENDUMINE (1) Harjutus 8.2: AKUSTILINE KUJUTLEMINE (1) Harjutus 8.3: AKUSTILINE KUJUTLEMINE (2) Seda, mida Read more…

7. Peatüki harjutused

Harjutus 7.1: Kosmilise energia vastuvõtmine (3) Eesmärk: Vaba kosmilise energia vastuvõtmine ja selle jaotamine eluenergiana kogu materiaalsele ja kosmoenergeetilisele organismile. Toime: Vaba kosmilist energiat sihipäraselt oma mõlemale kehale jaotades harmoneerime need nii, et kõik negatiivsed võnkumised kaovad. Valgustus: Roheline psii-lamp (hõõglamp). Suitsutusained: 5 tilka kampritinktuuri. Ettevalmistav harjutus: Mugavalt kušetil või Read more…

7. Peatükk – Harmoniseerimine

Eessõna Pärast parapsühholoogia psühholoogiliste, füsioloogiliste ja füüsiliste aluste käsitlemist ning tutvumist kõigi vaimsete ja tehniliste abivahenditega, mis soodustavad meie paranormaalset arengut või lubavad mingeid võimeid realiseerida, võime täie innuga asuda endaga praktilist tööd tegema. Kõike seda on silmas peetud loengutele lisatud harjutustes. Kõigi nende harjutuste siht on harmoneerimine, mis on Read more…

6. Peatüki harjutused

Harjutus 6.1: Lõdvestumine – keskendumine Eesmärk: Materiaalse keha täielik lõdvestamine ja paranormaalne keskendumine mis tahes esemele. Toime: Suitsutusainena kasutatav lavendel soodustab juba mitu korda treenitud lõdvenemise protsessi, viiruk kui parapsühholoogiline aine aitab kaasa närvisüsteemi ja peaaju sensibiliseerimisele paranormaalseks keskendumiseks. Abivahendid: Suitsutusanum. Suitsutusained: Viiruk ja lavendliõli (viiruki asemel sobib ka kamper, Read more…

6. Peatükk – Maagilised ained

Eessõna Kolmanda välistele abivahenditele pühendatud loenguga lõpetame selle teema käsitlemise. Üksikute abivahendite juurde tuleme hiljem uuesti tagasi, kui õppematerjali raames tekib selle järele vajadus. Järgmine loeng viib meid uuesti puhtalt vaimsetesse sfääridesse. Meditatsiooni- ja muude harjutuste abil jätkame oma materiaalse ja energeetilise keha harmoneerimist. Harmoneerimise suunitlusega harjutusi leiate ka 8. Read more…

5. Peatüki harjutused

Harjutus 5.1: Chakranägemine (1)  Põhiharjutus Eesmärk: Inimese käe visuaalne tajumine südamechakra kaudu. Toime: Ergutame südamechakra seisundisse, milles oleme võimelised registreerima käest kiirguvaid kosmilise energia kvante. Niiviisi tekitatud impulsid saadetakse nadi kaudu ajutüvesse ja muudetakse seal närvivooludeks. Voolud suunatakse ajukoore nägemiskeskustesse, kus tekib optilise kujutise aisting. Abivahendid: Partner, must side silmade Read more…

5. Peatükk – Keskendumine

Eessõna Käesolevas loengus jätkame väliste abivahendite teemat, käsitledes keskendumise objekte ja tehnilisi abivahendeid. Keskendumise objektid iseenesest ei oma paranormaalset jõudu, kuid neil on selgeltnägemise võime arendamisel otsustav tähtsus. Harjutused keskendumisprillidega muudavad silma võrkkesta kollatähni tundlikumaks ja see omandab võime reageerida kosmilise energia kvantidele, teisisõnu seda energiat „näha“. Harjutused peegliga tutvustavad Read more…

4. Peatüki harjutused

Harjutused

Teoreetiline materjal ei lange alati kokku harjutustega, mis on meie järjepidevaks vaimseks arenguks vajalikud, seepärast käsitleme praktilises osas esitatud harjutuste mõtet ja eesmärke eraldi.

Harjutus 4.1 on abistav harjutus, mis demonstreerib meile lihtsalt juba õpitut teemat – värvilise järelkujutise või täiendvärvuste nägemist.

Harjutused 4.2 ja 4.3, mida teeme iga päev vaheldumisi, on seotud harjutuse 2.2 abil saavutatud arengutasemega – teadvuse teise astmega, mille abil oleme juba õppinud oluliselt lõdvestama oma materiaalset keha ja seda kohandama vaba kosmilise energia võnkumistega.

loe edasi

4. Peatükk – Välimised abivahendid

Eessõna

Eelmises loengus käsitlesime kõrgemate seisundite saavutamise sisemisi abivahendeid ja kui te ka kaasnevad harjutused läbi tegite, olete kindlasti mõnd neist juba kasutanud.

Meie edasine enesearengu täiustumine ei toimu ikkagi veel puhtvaimselt, seepärast peame juttu tegema ka välistest abivahenditest, mis toetavad ja kiirendavad meie arengut.

Väliste abivahendite teema tähtsuse tõttu pühendame sellele kolm loengut – käesoleva, 5. ja 6. loengu. Neis kirjeldatakse üksikasjalikult kõiki enesearengu seisukohast tähtsaid abivahendeid, kuid need leiavad kasutust suuremas osas alles meie edasise edenemise käigus, seepärast on paratamatu, et harjutused ei lange alati teoreetilise materjaliga kokku. Sel põhjusel selgitame puhtvaimsete harjutuste tähtsust loengu viimases jaos pealkirjaga „Harjutused“.

loe edasi

3. Peatüki harjutused

Harjutus 3.1: Mõtterahu (1)

Põhiharjutus

Eesmärk: Ettevalmistumine teadvuse tühjendamiseks.

Toime: Iseenda talumise ja sisemise rahu saavutamise võime arendamine.

Märkused: Pärast harjutuse lõppu kirjutame kogetud teadvuse läbielamused päevikusse (Eesmärgi seadmine), kirjutame üles ka elamused, mis tulevad tagasi meie teadvusse pärast pikka äraolekut. Harjutuse ajal ei tohi mitte mingil juhul mõelda päevikust, parem on see unustada, et mitte harjutus päeviku täitmiseks katkestada. Katkestame harjutuse vaid siis, kui (tegevusest tekkivad) stiimulid või emotsioonid suunavad meie huvi ühele esemele nii, et me ei suuda enam sellest vabaneda. Algul võib seda väga kergesti ja suhteliselt sageli juhtuda. Me võime harjutuse ajal tunda lausa uskumatut tungi tegutseda, võivad tekkida soovid, ettekujutused, mälestuspildid jne. Laseme neil rahulikult tulla ja minna, ärgem erutugem. Kujutame end ette osana maailmast, milles toimub nii paljutki. Rahuseisundis võime näha asju ja sündmusi sellisena, millised need tegelikult on.

loe edasi